Chonburi SPMart

ChonburiSPMart.com
 
Bestseller Product

Group : ตู้แช่

Class : ตู้แช่ 2 ประตู

Model : YPM-110P

Dimension : กว้าง 1100 มม.ลึก 600 มม. สูง 2000 มม.

Color : ขาว

Detail :
รายละเอียด : ตู้แช่เครื่องดื่ม
• ขนาดความจุ ( คิวบิกฟุต / ลิตร ) : 23/677
• ความเย็น ( องศาเซลเซียส ) : (+2 ˚c ) ~ (+8 ˚c )
• น้ำหนักสุทธิ : 115 กก.
• คอปเปอร์ไลน์ / โนฟรอส : โนฟรอส
• กำลังไฟ : 220V. 50 Hz
• คอมเพรสเซอร์ (แรงม้า) : 1/2

Price : Call


 
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP003
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP004
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP005
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP006
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP007
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP009
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP010
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP011
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP012
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP013
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP014
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP015
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP016
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP017
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP018
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP019
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP020
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP023
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP024
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP025
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP026
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP027
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP028
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP029
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP030
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP060
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP063
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP064
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 2 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP066
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP068
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP071
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP077
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP078
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางซีดี
Model :  
-
Code :  
SP079
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP081
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP085
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางซีดี
Model :  
-
Code :  
SP091
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางซีดี
Model :  
-
Code :  
SP096
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางซีดี
Model :  
-
Code :  
SP098
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
-
Code :  
SP1009
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP1010
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP1011
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP1012
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางซีดี
Model :  
-
Code :  
SP103
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP1034
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP1035
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP1037
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางรุ่นประหยัด
Model :  
-
Code :  
SP1039
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP1043
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP1045
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP1046
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP105
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP107
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน
Model :  
-
Code :  
SP1104
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP1105
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP1106
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางหนังสือ
Model :  
-
Code :  
SP112
Price :  
0
Group :  
ชั้นวางขายสินค้า
Class :  
ชั้นวางขายสินค้า 1 หน้า
Model :  
SCR3-1207AR
Code :  
SP1135
Price :  
0

Copyright © 2016 Chonburi SP Mart All rights reserved