Chonburi SPMart

ChonburiSPMart.com
 
Bestseller Product

Group : ตู้แช่

Class : ตู้แช่ 2 ประตู

Model : YPM-110P

Dimension : กว้าง 1100 มม.ลึก 600 มม. สูง 2000 มม.

Color : ขาว

Detail :
รายละเอียด : ตู้แช่เครื่องดื่ม
• ขนาดความจุ ( คิวบิกฟุต / ลิตร ) : 23/677
• ความเย็น ( องศาเซลเซียส ) : (+2 ˚c ) ~ (+8 ˚c )
• น้ำหนักสุทธิ : 115 กก.
• คอปเปอร์ไลน์ / โนฟรอส : โนฟรอส
• กำลังไฟ : 220V. 50 Hz
• คอมเพรสเซอร์ (แรงม้า) : 1/2

Price : Call


 
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP1029
Price :  
80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP1030
Price :  
80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP1031
Price :  
80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP1032
Price :  
80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP181
Price :  
15 / 80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP182
Price :  
15 / 80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP183
Price :  
15 / 80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP184
Price :  
15 / 80 / 90 / 100
Group :  
อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
Class :  
ป้ายราคา
Model :  
-
Code :  
SP905
Price :  
15

Copyright © 2016 Chonburi SP Mart All rights reserved